Biuro tłumaczeń – narzędzia pracy - Agrisol

Biuro tłumaczeń – narzędzia pracy


Biuro tłumaczeń to przedsiębiorstwo usługowe, którego pracownicy wykonują tłumaczenia z języka źródłowego na język docelowy. Teksty są później oczywiście odpowiednio redagowane, ażeby były pozbawione jakichkolwiek błędów. Agencje tłumaczeń świadczą również inne, pokrewne usługi – na przykład konsultacje językowe, jeśli ktoś napisał samodzielnie jakiś tekst, ale nie wie, czy jest on poprawny. Jakimi narzędziami pracy posługują się tego typu firmy?

Niekoniecznie twarzą w twarz

Jeśli jakiś tłumacz założy własną działalność, oczywiście najprawdopodobniej klient będzie miał z nim bezpośrednią styczność. Kto korzysta jednak z usług specjalnych biur tłumaczeń, najczęściej nie musi się nawet pojawiać osobiście – wszystko można wygodnie załatwić przez internet. W ten sposób napływają zlecenia i w ten sposób są realizowane – chyba że chodzi o tłumaczenia ustne na żywo. Wówczas oczywiście konieczne jest spotkanie bezpośrednie.

Wspomaganie komputerowe

Tłumacze mogą korzystać z różnego oprogramowania, które znacząco przyspiesza i wspomaga ich pracę. To wszelkie translatory wysokiej jakości, jak na przykład słynne CAT (Computer-Assisted Translation). Oprogramowanie to potrafi na przykład sprawdzać w trakcie tworzenia pisownię, gramatykę, pozwala na utworzenie przez tłumacza własnej bazy terminologicznej, czy też zarządzanie projektami. Oczywiście, zawsze jednak najbardziej liczy się kreatywność, rzetelność i wiedza samego tłumacza, który nad tym wszystkim panuje.

Sprawdź ofertę biura tłumaczeń http://www.sct-tlumaczenia.pl