Czym zajmuje się medycyna pracy? - Agrisol

Czym zajmuje się medycyna pracy?


Medycyna pracy to specjalność lekarska, której przedmiotem jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, profilaktyka chorób zawodowych oraz diagnostyka i leczenie. Lekarz medycyny pracy zajmuje się wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi badaniami. Badania mogą dotyczyć m.in. pracy przy komputerze, na wysokości lub w stresujących warunkach.

Dla kogo takie badania?

Z usług lekarza medycyny pracy mogą skorzystać zarówno pacjenci indywidualni, jak i firmy. Lekarz medycyny pracy realizuje zapisy Kodeksu Pracy i Ustawę o Medycynie Pracy, wg. Których każdy pracownik podlega obowiązkowym badaniom profilaktycznym uzależnionym od zajmowanego stanowiska pracy.

Przebieg badań oraz okresowość

Badania w ramach medycyny pracy dzielą się na badania wstępne, okresowe i kontrolne. Wstępne badania lekarskie do pracy musi wykonać każda osoba rozpoczynająca pracę w oparciu o umowę o pracę. Osoba rozpoczynająca pracę otrzymuje od pracodawcy skierowanie na badania lekarskie, w których określone jest stanowisko oraz związane z nim zagrożenia. Na podstawie tych danych lekarz medycyny pracy określa zestaw koniecznych do wykonania badań. Badania wstępne wykonuje się każdorazowo przy zmianie pracodawcy.

Badania lekarskie okresowe do pracy wykonuje się na podstawie skierowania od pracodawcy. Częstotliwość badań zależy od zajmowanego stanowiska. I tak przykładowo:

co 2 lata – pracownicy narażeni na wdychanie szkodliwych pyłów i oparów,
co 3 lata – jeśli w zakładzie pracy panuje gorący mikroklimat (po 45. roku życia co 2 lata),
co 4 lata – jeśli pracownik stale korzysta z komputera,
co 5 lat – pracownicy nie korzystający z komputera.

Badaniom kontrolnym podlegają pracownicy, których niezdolność pracy wyniosła dłużej niż 30 dni.

Badanie profilaktyczne, które może wykonać np. LEKARZ MEDYCYNY PRACY WARSZAWA wykonywane jest przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku (dla nowych pracowników lub pracowników zmieniających stanowisko), pod kątem predyspozycji pracownika do wykonywania zadań na określonym stanowisku w określonych warunkach. Uwzględnia się czynniki uciążliwe oraz szkodliwe dla zdrowia pracującego, jeśli takie występują w miejscu pracy. Badania okresowe wykonuje się w celu potwierdzenia zdolności pracownika do wykonywania obowiązków na danym stanowisku po upływie określonego ustawowo czasu.
Badania kontrolne należy wykonać przed powrotem do pracy po okresie chorobowym, trwającym bez przerwy dłużej niż 30 dni. Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych wykonywane są tylko dla niektórych zawodów (bezpośredni kontakt z żywnością).