W jakim celu przeprowadza się audyt energetyczny? - Agrisol

W jakim celu przeprowadza się audyt energetyczny?


Jednym z ważniejszych pytań związanych z audytem energetycznym jest to, które dotyczy jego celowości. Dlaczego więc jest on aż tak ważny i z czego wynika konieczność jego przeprowadzenie?.

W poszukiwaniu oszczędności

Najważniejszym celem przyświecającym osobom odpowiedzialnym za przeprowadzenie audytu jest wskazanie na rozwiązania, które będą w stanie poprawić te, które dotychczas znajdują zastosowanie, w grę wchodzą przy tym nie tylko zastosowania technologiczne, ale również formalne i organizacyjne. Audyt powinien więc zaowocować gotowymi pomysłami, których wcielenie w życie sprawi, że zoptymalizowane zostaną ponoszone dotychczas koszty ogrzewania budynki. Ponieważ każdy budynek ma charakterystyczne jedynie dla siebie parametry, audyt musi być wykonany w oparciu o konkretne dane. Tylko wtedy można liczyć na jego przydatność, a to właśnie ona jest celem nadrzędnym.

Warto też pamiętać o tym, że już od dłuższego czasu audyt nie jest jedynie wyrazem dobrej woli inwestora. Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i przepisy wykonawcze nakładają obowiązek jego wykonania w przypadku dużych przedsiębiorstw, w tym także przedsiębiorstw transportowych (na podstawie nowelizacji Ustawy o efektywności energetycznej z 1 października 2016 roku). Nie można też zapominać o tym, że ewentualne zmiany zasugerowane przez audytorów nie muszą obciążać jedynie samych przedsiębiorców, często można bowiem liczyć również na wsparcie ze strony państwa w ramach projektów finansowanych z budżetu.

Sprawdź ofertę na: Audyty energetyczne – unicon-termo.pl