Kurator – kim jest i jakie ma obowiązki? - Agrisol

Kurator – kim jest i jakie ma obowiązki?


Kurator (z łac. cura – troska, piecza) to osoba, której głównym zadaniem jest bycie przedstawicielem osoby, która potrzebuje pomocy lub nie jest w stanie sama prowadzić swoich spraw. Obowiązkiem kuratora jest dbanie o jak najlepszy interes człowieka, którego reprezentuje. Można zatem powiedzieć, że to swoisty łącznik pomiędzy swoim podopiecznym, a społeczeństwem. Według aktualnie obowiązującego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego kuratora ustanawia się w wypadkach przewidzianych w ustawie (art. 178 k.r. i o.), a mianowicie: dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, dla nieobecnego, dla osoby ułomnej na jej żądanie, a także dla dziecka poczętego – jeszcze nieurodzonego.

Co to jest kuratela?

Kuratela, to sprawowana prze kuratora forma ochrony. Jak informuje nas strona internetowa www.kruczek.pl zależnie od tego, kogo w danym momencie kurator reprezentuje, to spełnia on różne funkcje. Kuratela dziecka nieurodzonego to ochrona praw i interesów nasciturusa (z łac. ten, który ma się urodzić). Kurator może również być przedstawicielem osoby o pewnym stopniu ułomności lub reprezentować osoby, których miejsce pobytu nie jest znane, by np. w jej imieniu odbierać pisma procesowe. Najczęstszą kuratelą jest jednak ta sprawowana nad osobą częściową ubezwłasnowolnioną. Na wniosek sądu opiekuńczego kurator zarządza wówczas również jej majątkiem.

Jaki jest koszt posiadania kuratora?

Pełnienie obowiązku kuratora wiąże się z przysługującym mu wynagrodzeniem. Jak wskazuje portal prawniczy Kruczek, to koszty pokrywa osoba przez niego reprezentowana, chociaż wynagrodzenie to jest przyznawane przez organ go ustanawiający. Jeśli zaistnieje natomiast sytuacja, gdy nie jest możliwe ściągnięcie opłaty od danej osoby, to koszty ponosi ten, na czyje żądanie kurator został ustanowiony.