Microsoft Dynamics NAV w świetle nowych zmian w JPK - Agrisol

Microsoft Dynamics NAV w świetle nowych zmian w JPK


JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny w rozumieniu ustawy to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, za pomocą którego podatnik ma udostępnić w całości lub częściowo księgi podatkowe oraz dowody księgowe na żądanie właściwych organów skarbowych. Taki obowiązek funkcjonuje już od 1 lipca 2016 roku, ale od 1 stycznia 2018 roku Ministerstwo Finansów wprowadza kolejne zmiany w strukturze JPK VAT.

Jaki jest cel funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego i wprowadzonych zmian?

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego spowodowało głównie uszczelnienie systemu podatkowego, jak również ułatwienie procesu kontroli skarbowej. Taki sposób udostępniania informacji, a mianowicie forma elektroniczna, pozwala ograniczać związane z tym koszty. Jak wiadomo, Ministerstwo Finansów wprowadza od nowego, 2018 roku zmiany. Mają one wpłynąć na ułatwienie procedury składania raportów JPK VAT. Ponadto nowa struktura pliku ma na celu zmniejszenie ilości obowiązkowych do wypełnienia pól.

Microsoft Dynamics NAV a wprowadzone zmiany

Bez obaw! Do nowych zmian na czas dostosowany został Microsoft Dynamics NAV – https://nav24.pl. Oprogramowanie pozwala na automatyczne generowanie plików JPK zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Pracownicy NAV24 zapewniają, że funkcjonalność Jednolitego Pliku Kontrolnego w systemie Dynamics NAV umożliwia przekazywanie danych w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego z takich obszarów jak księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rachunków oraz ewidencja przychodów.