Co to są opłaty eksploatacyjne? - Agrisol

Co to są opłaty eksploatacyjne?


Eksploatacja mieszkaniowa

Efektywne zarządzanie wynajmowaną nieruchomością wiąże się najczęściej z pozyskiwaniem pewnych zasobów majątkowych, które jako niezbędny element każdego modelu biznesowego stanowi o istocie określonego rynku – w tym przypadku o istocie rynku nieruchomości. Zgodnie z ofertą zarządzania i administracji nieruchomością partnera Status Nieruchomości – w sytuacji, w której wynajmujemy mieszkanie mamy do czynienia z kilkoma formami opłat, których rozróżnienie i odpowiedni podział, stanowią prawnie wiążącej oraz profesjonalnie sporządzonej umowie najmu. Wśród rodzajów opłat mieszkaniowych wymienia się: czynsz najmu, opłaty eksploatacyjne i koszty zużycia mediów. Opłaty eksploatacyjne nazywane są również czynszem administracyjnym. Zalicza się do nich wszelkie opłaty stałe, które przekazywane są do spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej. Ponadto w koszty eksploatacji mieszkaniowej, zaliczane są wszelkie usterki spowodowane winą określonego najemcy, koszty dostawy wody, energii, ścieków, itp., koszty konserwacji, napraw i remontów, a także opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz koszty zarządzania nieruchomością.

Koszty stałe – obiekcje

W wątpliwość odnośnie opłat eksploatacyjnych poddawana jest kategoria opłat dodatkowych, do których zalicza się m.in. koszty zużycia wody, ponieważ zarówno najemca jak i osoba wynajmująca lokal mieszkalny, nie jest w stanie przewidzieć, ile wody zużyje w danym miesiącu. Przykładem może być okres, w którym gościmy w naszych mieszkaniach osoby spoza gospodarstwa domowego, np. rodzinę – co automatycznie zwiększa opłaty związane z kosztem zużycia mediów czy z eksploatacją.

Wejdź na http://status.pl i zapoznaj się z ofertą zarządcy nieruchomości mieszkaniowych z Warszawy