kurator - Agrisol

Tag: kurator

Kurator – kim jest i jakie ma obowiązki?

Kurator – kim jest i jakie ma obowiązki?

Pozostałe
Kurator (z łac. cura – troska, piecza) to osoba, której głównym zadaniem jest bycie przedstawicielem osoby, która potrzebuje pomocy lub nie jest w stanie sama prowadzić swoich spraw. Obowiązkiem kuratora jest dbanie o jak najlepszy interes człowieka, którego reprezentuje. Można zatem powiedzieć, że to swoisty łącznik pomiędzy swoim podopiecznym, a społeczeństwem. Według aktualnie obowiązującego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego kuratora ustanawia się w wypadkach przewidzianych w ustawie (art. 178 k.r. i o.), a mianowicie: dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, dla nieobecnego, dla osoby ułomnej na jej żądanie, a także dla dziecka poczętego – jeszcze nieurodzonego. Co to jest kuratela? Kuratela, to sprawowana prze kuratora forma ochrony. Jak informuje n...