nerwica - Agrisol

Tag: nerwica

Nerwica u pracowników

Nerwica u pracowników

Zdrowie i Uroda
W dzisiejszych czasach pracownicy narażeni są na doświadczanie silnego stresu w miejscu pracy oraz w życiu prywatnym. Takie właśnie przeżycia mogą być bezpośrednią przyczyną pojawienia się zaburzeń nerwicowych. Objawy te wpływają na pogorszenie się funkcjonowania człowieka, a co za tym idzie niemożność funkcjonowania w społeczeństwie. Nerwica u pracowników jest trudna, ponieważ zaburza funkcjonowanie osoby w danej roli. Pracownik taki może borykać się z trudnością w koncentracji, natrętnymi ruchami i myślami. Mogą wydawać się mniej efektywni, ponieważ boją się wyzwań, wolą unikać sytuacji ryzykownych i stresowych. Osobom taki towarzyszy często niska samoocena i brak wiary we własne możliwości, dlatego w sytuacjach organizacyjnych mogą przyj...