oprogramowanie - Agrisol

Tag: oprogramowanie

Microsoft Dynamics NAV w świetle nowych zmian w JPK

Microsoft Dynamics NAV w świetle nowych zmian w JPK

Biznes
JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny w rozumieniu ustawy to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, za pomocą którego podatnik ma udostępnić w całości lub częściowo księgi podatkowe oraz dowody księgowe na żądanie właściwych organów skarbowych. Taki obowiązek funkcjonuje już od 1 lipca 2016 roku, ale od 1 stycznia 2018 roku Ministerstwo Finansów wprowadza kolejne zmiany w strukturze JPK VAT. Jaki jest cel funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego i wprowadzonych zmian? Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego spowodowało głównie uszczelnienie systemu podatkowego, jak również ułatwienie procesu kontroli skarbowej. Taki sposób udostępniania informacji, a mianowicie forma elektroniczna, pozwala ograniczać związane z tym koszty. Jak wiadomo, Ministerstwo Fina...