Nerwica u pracowników - Agrisol

Nerwica u pracowników


W dzisiejszych czasach pracownicy narażeni są na doświadczanie silnego stresu w miejscu pracy oraz w życiu prywatnym. Takie właśnie przeżycia mogą być bezpośrednią przyczyną pojawienia się zaburzeń nerwicowych. Objawy te wpływają na pogorszenie się funkcjonowania człowieka, a co za tym idzie niemożność funkcjonowania w społeczeństwie.

Nerwica u pracowników jest trudna, ponieważ zaburza funkcjonowanie osoby w danej roli. Pracownik taki może borykać się z trudnością w koncentracji, natrętnymi ruchami i myślami. Mogą wydawać się mniej efektywni, ponieważ boją się wyzwań, wolą unikać sytuacji ryzykownych i stresowych. Osobom taki towarzyszy często niska samoocena i brak wiary we własne możliwości, dlatego w sytuacjach organizacyjnych mogą przyjmować pozycję wycofującą, co nie oznacza braku kompetencji. Motywacja pracowników spada i można zauważyć, że są bardziej przygnębieni wręcz apatyczni. Trudności nie występują tylko w pracy, ale również w domu. Dochodzi do zaburzenia snu, głównie są trudności z zasypianiem oraz zaburzenia seksualne tj. oziębłość płciowa.

Sposobem leczenia może być psychoterapia. W tym przypadku mogą pomóc indywidualne spotkania, albo grupowe. Sesje terapeutyczne opierają się na przymierzu zawartym między osobą zgłaszającą problem, a osobą wspierającą. Badania przedstawiają, że taka forma pomocy w znaczny stopniu redukuje dolegliwości wynikające z nerwicy. Ponadto zmniejsza siłę występowania cech osobowości nerwicowej.

Więcej informacji na: http://www.psychoterapia.org/zaburzenia-nerwicowe-nerwica-przyczyny-objawy-leczenie